Marit Green Tymczuk, styremedlem i Norges Bygdekvinnelag delte ut prisen årets lokallag til Heddal Bygdekvinnelag. Fra v. Marit Green Tymczuk. Vera Tinnes Solaas, Laila Glittenberg Moen og Ingrid Kasta. Foto: Helle Cecilie Berger.
Marit Green Tymczuk, styremedlem i Norges Bygdekvinnelag delte ut prisen årets lokallag til Heddal Bygdekvinnelag. Fra v. Marit Green Tymczuk. Vera Tinnes Solaas, leder Heddal Bygdekvinnelag, Laila Glittenberg Moen, nestleder, og Ingrid Kasta, sekretær. Foto: Helle Cecilie Berger.
Årets lokallag 2018 er Heddal Bygdekvinnelag fra Telemark. Mottakere av prisen er Laila Glittenberg Moen, nestleder, Vera Tinnes Solaas, leder, og Ingrid Kasta, sekretær. Foto: Helle Cecilie Berger.
Årets lokallag 2018 er Heddal Bygdekvinnelag fra Telemark. Mottakere av prisen er Laila Glittenberg Moen, nestleder, Vera Tinnes Solaas, leder, og Ingrid Kasta, sekretær. Foto: Helle Cecilie Berger.
Heddal Bygdekvinnelag serverte frokost under Bluesfestivalen på Notodden i sommer. Foto: Heddal Bygdekvinnelag.
Heddal Bygdekvinnelag serverte frokost under Bluesfestivalen på Notodden i sommer. Foto: Heddal Bygdekvinnelag.

Årets lokallag 2018 er Heddal Bygdekvinnelag

– Det er takket være innsatsen fra våre medlemmer og alle i styret at vi har fått denne utmerkelsen, sier Vera Tinnes Solaas, leder i Heddal Bygdekvinnelag.

Solaas forteller at medlemmene er glade, og kanskje litt overrasket, over å motta prisen.

Heddal Bygdekvinnelag er et attraktivt og utadvendt lag med mange engasjerte medlemmer, forteller hun.

   

(Fra v.) lefsebaking fra tradisjonsmatkurs. (Fra h.) Sommeravslutning på Heddal bygdetun med spekemat og rømmegrøt som avslutning. Foto: Vera Tinnes Solaas. 

– Vi er viktige kulturbærere som tar tak i mange ulike oppgaver i lokalsamfunnet. Blant annet deltar vi og har et sterkt engasjement for minoritetskvinner i samarbeid med mangfolds- og læringssenteret «Huset vårt» og voksenopplæringen på Notodden. 

Møtene er åpne for alle

Heddal Bygdekvinnelag har 67 medlemmer og er organisert via et styre på sju medlemmer. Laget har flere arbeidsutvalg og komitéer som Åpen gård, tradisjonsmat, jubileum og turkomité. Hvert halvår setter bygdekvinnelaget opp en møteplan for de neste seks månedene. Hver måned holdes det et møte som er åpent for alle som ønsker å delta med aktuelle tema og gode. 

– Det er alltid mange som kommer på de åpne møtene som holdes på ulike steder i bygda, forklarer Solaas.

Åpenhet og informasjonsspredning er viktig, og alle arrangementer annonseres i lokalavisa «Telen» og på Facebook. Foto: Heddal Bygdekvinnelag.

 

Aktivitetene i Heddal Bygdekvinnelag har økt de seinere årene, noe som skyldes et aktivt lag og styre. De andre i laget peker på at de har en dyktig og driftig leder i Vera Tinnes Solaas som nå er inne i sitt syvende år som leder.

 

Samarbeide gir en positiv styrke

Heddal Bygdekvinnelag har et godt samarbeide med mange av de andre lokale aktører i bygda. Sammen med bondelaget arrangerer de åpen gård, turer med aktiviteter arrangeres sammen med barnas turlag, de har felles arrangementer med Heddal bygdetun, bunadskurs med Notodden husflidslag, brobyggersamarbeid med Notodden kommune og voksenopplæringen, fane til bygdas nye barneskole i samarbeid med skolens FAU, flere leseringer på Notodden bibliotek og bingo på omsorgssenteret med LHL.

   

Bygdekvinnelaget på årets "Åpen gard" på Tubås i Heddal med over 600 besøkende. Foto: Vera Tinnes Solaas. 

 

Laget har også et godt samarbeid med lokalavisen «Telen». For et par år siden kåret avisen og bygdekvinnelaget lokal matrett sammen. Telen er også flinke til å synliggjøre bygdekvinnenes mange aktiviteter.

Høsten 2018 var Heddal Bygdekvinnelag aktivt med på «Spis norsk bygg!» som skapte stor interesse i lokalmiljøet.

Nytt av 2019 er at vi har tatt initiativ til en felles grønnsakåker hvor målgruppen er småbarnsfamilier. Her ønsker vi gi særlig barn mulighet til å oppleve gleden av å dyrke sin egen mat.

Heddal Bygdekvinnelag laget ny fane til bygdas barneskole. Foto: Beate Evensen, Telen.

Bli medlem