Hopp til hovedinnhold

Akershus og Oslo Bygdekvinnelag

Om Akershus Bygdekvinnelag

Akershus Bygdekvinnelag er en ivrig gjeng som består av damer (og noen få menn) fra 23 lokallag. Fylkeslaget skal være bindeledd mellom lokallagene og Norges Bygdekvinnelag. Fylkesårsmøtet der alle lokallagene kan delta med utsendinger, velger styre og arbeidsplan for det kommende året. Møtet holdes i mars måned.

På årsmøtet i 2023 ble nytt arbeidsstyre valgt: Marit Helene Lund, Christin Retvedt, Laila Grastvedt, Anne Trehjørningen (studieleder) Kate Nørve (kasserer), Maren Kjølberg (sekretær) Førstevara er Karin Grimsrud.

Sone 1: Marit er soneleder for lagene i Vestby, Ås, Ski, Kråkstad, Enebakk og Frogn. 

Sone 2: Christin er soneleder for Asker, Bærum, Rælingen, Lørenskog, Oslo og Nittedal/Hakadal.

Sone 3: Laila er soneleder for Aurskog-Høland, Gansdalen, Blaker, Skedsmo og Sørum.

Sone 4: Kate er soneleder for Eidsvoll, Ullensaker, Gjerdrum, Nannestad, Nes og Østre Udnes.

Laila er representant i Bondelagsstyret

Representant til styret i Akershus Bygdeungdomslag: Oppgaven deles mellom Christin Retvedt og Kate Nørve. Sistnevnte er vara når CR ikke kan stille.

Live Grøndahl er representant fra Akershus Bygdeungdomslag og Helge Randem er representant fra Akershus Bondelag i vårt styre. 

Kontaktinformasjon til styret pr. telefon Marit Helene Lund: 928 90 372