Hopp til hovedinnhold

Møre og Romsdal Bygdekvinnelag

Foto: Synnøve Alet Kristiansen

Foto: Synnøve Alet Kristiansen

Foto: Synnøve Alet Kristiansen

Foto: Synnøve Alet Kristiansen

Foto: Synnøve Alet Kristiansen

Foto: Synnøve Alet Kristiansen

Foto: Synnøve Alet Kristiansen

Foto: Synnøve Alet Kristiansen

Foto: Synnøve Alet Kristiansen

Foto: Synnøve Alet Kristiansen

Ørskog Bygdekvinnelag feiret 85års dag

Vi var heldige og ble invitert til stor feiring av Ørskog Bygdekvinnelag sin 85 års dag

Ørskog Bygdekinnelag inviterte til jubileumsmarkering på Ørskog kulturhus
lørdag 22. april.
Laget inviterte alle som ville komme uten påmelding og tok kr. 200,- med
unntak av spesielt inviterte.
Nelly Ytterli og Bjørg Sætren Kleppe representerte Distriktsstyret i Møre og
Romsdal Bygdekvinnelag.
Medlemmene i Ørskog hadde organisert ei storstilt markering med mye
innhold. Kåseri, historie, musikk og sang.
Der var og mange hilsener til laget med overrekkelse av blomster og
pengegaver. Undertegnende overrakte blomsterhilsen med ei velfortjent
tale fra distriktslaget.
Etter to timer med program ble vi invitert til koldtbord, kaker og kaffe.
Det meste av maten hadde medlemmene i Ørskog lagd sjøl og damene
jobba på kjøkkenet og stod for serveringa.
Dette var storslått og en glede å få ta del i.

Tale til Jubilanten

Ørskog Bygdekvinnelag 85 ÅR
Kjære alle sammen.
Takk for invitasjonen og takk for at jeg får være med og dele denne dagen med dere.
HURRE FOR DERE OG GRATULERER med 85 år.
Å holde liv i et lag i 85 år det er litt av en bragd og jeg mener at det
sier mye om bygdekvinnene i Ørskog.
Jeg er her som representant fra distriktsstyret og er av distriktsstyret også utnevnt som
fadder for Ørskog Bygdekvinnelag.
Vår distriktsleder Liv Borghild Hildre ba meg overbringe en hilsen med gratulasjon
fra henne.
Norges Bygdekvinnelag har kalt inn til ledersamling i Oslo denne helga
så Liv Borghild er der.
At jeg i dag fikk være «vara» for henne er noe jeg gjør med stor glede.
Dere er nå en god gjeng med damer som det alltid er like hyggelig å ta kontakt med
eller å treffe.
Ørskog Bygdekvinnelag er et lag som utgjør en forskjell i bygda si.
Dere er et forbilde for andre bygdekvinnelag og dere er viktige for bygda dere bor i.
HVORFOR DET OG PÅ HVILKEN MÅTE KAN DERE SPØRRE:
Svaret på det vet jeg litt om .......så hør godt etter nå.....
1. Laget gir tilbud om ulike kurs, spesielt innen tradisjons mat.
2. Dere inviterer alle i bygda på frokost, til lunsj for ungdomsskolen og på turer.
3. Medlemmene stiller opp på dugnad i mange ulike sammenheng.
4. Ørskog Bygdekvinnelag har vært særdeles flinke til å verve nye og få med yngre
medlemmer.
5. Medlemmene skaper ulike aktiviteter som kan passe for alle og er inkluderende.
6. Dere er opptatt av å få gjort noe som er kjekt for sambygdingene og glede
andre.
ER IKKE DETTE FLOTT? Jeg synes det fortjener en applaus......
Dagen i dag feirer vi at det er 85 år siden Ørskog Bygdekvinnelag ble starta.
Jeg er stolt av å være ei aktiv bygdekvinne og jeg håper og tror at dere og er det og.
Fortsett med det og lykke til videre alle sammen.
Blomst til en representant fra styret.
Møre og Romsdal Bygdekvinnelag ved Bjørg Sætren Kleppe, 22.april 2023