Fotograf Vivi-Ann Haukås
Fotograf Vivi-Ann Haukås

Zoom møte med lokallagene i Møre og Romsdal BKL

Bli kjent møte med lokallagene i Møre og Romsdal Bygdekvinnelag

02 Juni 2021

Siden vi fortsatt er inne i en pandemi og det er liten mulighet for å møtes fysisk,

valgte å kalle inn alle ledere ( som kunne ta med seg hele styret) til Zoom møte.

Dette for å bli litt kjent med hverandre og også kjent med bruken av Zoom.

Vi startet møtet ved å presentere oss i distrikt styret. Alle fortalte litt om seg selv.

Ragna Rødstøl, leder i valgnemda var også med og presenterte seg.

Vi var spendt på hvor mange lag som hadde mulighet til å delta. Det viste seg å være 17 lag.

De fikk også presentert seg og fortalt litt om laget sitt. Vi hadde ei maks tid på 3 min pr lag for at de skulle bli tid til alle.

Her fikk vi høre om hva de har gjort i det siste og planer fremover.

Mange aktive flinke lag, som har greid seg godt, selv om vi er inne i en vanskelig tid.

Etter lokallag runden, valgte vi å fortelle litt om hva som skjer i Disrtiktstyret.

Nelly Marie Ytterli fortalte om fremdriften av Julekalenderen.

Her har vi fått inn en del gevinster, små og store. Har også fått en del bestillinger på kalenderen fra lokallagene.

Nelly informerte også om Studieforbundet for kultur og tradisjon, som ho er vår representant i.

Vil en søke midler til kurs, må kurset ha minst 4 medlemmer og kurset må ha en varighet på 4 kurstimer.

Gunda Bele snakket om momskompensasjon og om Grasrotmidler (for de som er registrert i Brønnøysund registeret.)

Liv Borghild Hildre hadde et innlegg i forhold til valget til høsten. Fortalte om NBK sin valgpakke ( den finner en på NBK sin nettside)

Det er mange viktige saker en kan ta tak i og videreformidle.

Så var tiden ute og vi takket alle som deltok for et godt møte og at de måtte få en god sommer

I etterkant har vi fått in mange positive meldinger om at dette var lærerikt og kjekt

Bli medlem