Blaker Bygdekvinnelag

Velkommen til Blaker Bygdekvinnelag. Dersom du ønsker å henvende deg til oss, kontakt gjerne: 

Leder: Jorid Holmsen

E-post: jorid.holmsen@gmail.com

Mobiltelefon: 95 90 58 89

Akershus
Bli medlem