Hopp til hovedinnhold

Gjerdrum Bygdekvinnelag

Arbeidsplan 2022

Sylterull-kurs i samarbeid med Nannestad bygdekvinnelag.

Lefsekurs etter påske

Spikkekurs i juni

Pårørendekaffe ppå bo- og behandlingssenteret etter sommeren

Tur til Roseslottet i slutten av august

Sopptur til høsten

Ugrasmat i september

Oppdeling av slakt og informasjon om hva stykningsdelene brukes til for skoleelever.  Aktiviteten skjer i forbindelse med Norges bygdekvinnelags frivillighetsdag og Verdens matvaredag

Bunad-møte i kulturukene 10. - 23. oktober

Årsmøte oktober

Julekransmøte november

Adventmøte desember