Olaf Brastad åpnet med "Min ode til Hillestads sterke kjønn" og lagets leder, Eller-Marie Rønningen takket ham med en papirpose full av friske grønnsaker
Torgkonene Anne auen og Solfrid Enerhaugen følger smilende med på åpningsoden
Bodil Løken var ansvarlig for slaktestellet
En trivelig bie summet rundt på markedsplassen i Vigdis Rønningens skikkelse

10. gang vi har marked. I år med tema birøkt.

Fulle boder og fint vær. Gymsalen på Hillestad skole var gjort om til en reise 60 år tilbake i tid hva bondekonas hverdag angikk. Hermetisering og slaktestell, spinning og veving, vask av klær med vaskebrett - nostalgiske tanker ukket nok opp hos noen og enhver.

Og ute boltret en lubben bie seg blant birøkterne som innviet interesserte i den spennende verden av bikuber og honning

Bli medlem