10. gang vi har marked. I år med tema birøkt.

Fulle boder og fint vær. Gymsalen på Hillestad skole var gjort om til en reise 60 år tilbake i tid hva bondekonas hverdag angikk. Hermetisering og slaktestell, spinning og veving, vask av klær med vaskebrett - nostalgiske tanker ukket nok opp hos noen og enhver.

Og ute boltret en lubben bie seg blant birøkterne som innviet interesserte i den spennende verden av bikuber og honning

Bli medlem