Hopp til hovedinnhold

Hjelmeland Bygdekvinnelag

OM OSS

Vil du bli kjent med Hjelmeland Bygdekvinnelag?
Kanskje vi kan være laget nettopp for deg!

Bygdekvinnelaget er pådriver for levende bygder.  Gjennom vårt engasjement bygger vi gode lokale møteplasser og bidrar aktivt til å styrke kvinners innflytelse i samfunnet.  Norske mattradisjoner og sunn matglede er vår kjernekompetanse.  Vi mener at en offensiv matpolitikk er nødvendig for en matproduksjon basert på norske råvarer av høy kvalitet.

Hjelmeland Bygdekvinnelag er eit lag med xx medlemmer. Laget er slått samen med Fister Bygdekvinnelaget (årstall) og Årdal Bygdekvinnelaget og omfatter per idag heile Hjelmeland kommune. Laget består av entusiastiske damer som vil jobbe for å skape trivsel og gode møteplasser på tvers av det meste. Vi ønsker å bidra til å ivareta kvinners interesser gjennom lokale aktiviteter og nettverk. 

Vi er organisert gjennom Rogaland Bygdekvinnelag og Norges Bygdekvinnelag.

Hjertelig velkommen til oss!