Hopp til hovedinnhold

Hjelmeland Bygdekvinnelag

styret 2023: fra venstre: Margrethe, Kirsten, Kirsti, Liv Inger, Janneke

STYRET

Dette er styret vårt

Styret 2023/2024

Palma Ommundsen  -  leiar

Margrethe Tytlandsvik  -  sekretær

Kirsti  Flatø -  styremedlem

Kirsten Langvik  -  styremedlem

Janneke Wijgergangs -  kasserar

Bente Riskedal -  vara

Brit Sæbø - vara

valnemd: Karina Halsne, Torill Berge og Aslaug Kleppa