Hopp til hovedinnhold

Nord-Rana Bygdekvinnelag

Fylkesårsmøtet på Helma hotell Mo I Rana

Helma hotell

Fv Lise Øvernes og Ellen Krageberg

To dyktige ledere

Styret for 2017; fv Kristin Green Johnsen, Ann-Merethe Nilsen, Lise Øvernes, Mona Sjonboten, Gerd Marit Sandhei

Nyvalgt Styre i Nordland bygdekvinnelag

Inspirasjonsforedrag av Knut Berntsten, bevegelse er nøkkelen til et bedre liv

Inspirasjonsforedrag

Knut Berntsen, leder av Polarsirkelens friluftsråd

Knut Berntsen, leder av Polarsirkelens friluftsråd

Ordfører i Rana kommune; Geir Waage

Ordfører i Rana kommune; Geir Waage

Rana Bondelag; leder Leif Egil Amundsen

Rana Bondelag; leder Leif Egil Amundsen

Nordland Bondelag; Robin Sjøvold

Nordland Bondelag, Robin Sjøvold

Norges Bygdekvinnelag; Ellen Krageberg

Norges Bygdekvinnelag; Ellen Krageberg

Han "Linda Johansen"

Han "Linda Johansen"

Fylkesårsmøte i Nordland 2017


Helga 30/3-2/4-2017 avholdt Nordland Bygdekvinnelag sitt årsmøte på Helma Hotell i Mo I Rana.


Verskap for årsmøtet var Nord Rana Bygdekvinnelag

Årsmøtet ble åpnet Lørdag av ordfører i Rana kommune Geir Waage. HAn fortalte kort om kommunen og hva kommunen har å by på og informerte godt.

Årsmøtet fikk også hilsen fra Nordland Bondelag ved Robin Sjøvold og Rana Bondelag ved leder Leif Egil Amundsen.

Under årsmøtet ble det behandlet vanlige årsmøtesaker og det ble skrevet resolusjon. Årsmøtesakene ble godt drøftet og alle sakene ble godkjente dog emd noen merknader.

Resolusjonen skulle sekreteriatet vidresende til alle aviser i Nordland.

 

Årsmøtet i Nordland var beriket med besøk fra Norges bygdekvinnelag sentralt. det var leder Ellen Krageberg som var den besøkende. Hun informerte om satsningsområdene til NBK. Tradisjonsmatjakta, Kvinner Ut og Ja til norske grønnsaker.

Inspirasjonsforedraget ble holdt av Knut Berntsen Leder av Polarsirkelen friluftsråd. Han snakket om viktigheten av bevegelse og mosjon. Han poengterte viktigheten av at NBK hadde prosjekt Bygda i Bevegelse og Mosjon52. Han gjennomførte et godt og inspirerende foredrag.

På lørdagskvelden var det festmiddag med kaffe, kaker og underholning etterpå. Der var vi heldige som fikk besøk av Hege Nilsen og Bjørn Helge Rundhaug og han "LInda Johansen"

 

Årsmøtet ble avsluttet på søndag med Gudstjeneste i Mo Kirke og en tur til Havmannen.

 

Nord Rana Bygdekvinnelag takker for et flott årsmøte og håper at alle hadde et strålende opphold på Mo og på Helma Hotell.