Engler i papir
Engler lages
Engler i papir
Flere som lager engler
Bretting av stjerner
Flink læremester Christine til venstre
Stjerner lages
En god begynnelse er viktig
Stjerner
Stjernene blir til
Stjerner
Flere stjerner lages
Stjerner
Ferdige stjerner

Adventsmøte - vi lagde engler og stjerner

Torsdag 12. desember 2019 var vi hos Brynhild på adventsmøte. Vi lagde stjerner og engler. Brynhild trakterte oss med julegrøt og saft, samt kaffe og kaker. 

Bli medlem