Verdens matvaredag.

Oppfordringen er spis mer bygg!

I forbindelse med verden marvaredag var vi på Coop exstra på Iseveien og delte ut byggprodukter. Vi koste oss og kom i møte med mange flotte mennesker.

Eva Lileng var også og delte ut til ordfører Sindre Martinsen-Evje i Sapsborg kommune. Hun har også laget ett leserinnlegg til lokal avisen:

 

VERDENS  MATVAREDAG  16.  OKTOBER  - NORSK  BYGGKORN I  FOKUS

FNs bærekraftsmål sier at vi skal utrydde sult, oppnå matsikkerhet og bedre ernæring og fremme bærekraftig landbruk innen 2030. Det er Verdens matvaredag 16. oktober. Norges Bygdekvinnelag med alle sine lokallag ønsker å løfte denne dagen samt viktige saker som jordvern, matproduksjon, matsikkerhet og god ernæring.

Jordvern: Bare 3 prosent av Norges areal er dyrket opp. Dette gjør at vi trenger et sterkt vern av dyrket og dyrkbar mark. Sarpsborg er en stor landbrukskommune . Her dyrkes store mengder korn som går til mat. Omdisponeringen av matjord må stoppes!

Matproduksjon: Det trengs mye mat til verdens 7,5 milliarder mennesker. Det er viktig at alle land er mest mulig selvforsynt med mat. Norge har bare 40 prosent selvforsyningsgrad. Vi må øke produksjonen for å trygge egen befolkning samt vise solidaritet med andre land.

Matsikkerhet: Norge bruker svært lite sprøytemidler og antibiotika i forhold til mange andre land.

Dette gir den norske befolkningen trygg mat og god folkehelse. Det er viktig at forbrukerne vet dette og ikke fokuserer ensidig på at mat skal være billigst mulig.

Ernæring: Mat er viktig for helse og trivsel for barn, unge og eldre. Norges Bygdekvinnelag mener det er viktig at skolebarna får et skolemåltid om dagen. Dette kan bidra til å gi økt konsentrasjon, økt trivsel og bedre læring. Det er også viktig at eldre mennesker får god og næringsrik mat på passende tidspunkter gjennom dagen. Dette bidrar til økt trivsel og livskvalitet.

UNESCO-status som mateksperter

Norges bygdekvinnelag fikk i juni dette året status som tradisjonsmateksperter innen UNESCO. Dette betyr at NBK som rådgivende organisasjon kan gi UNESCO råd i saker som gjelder saker som handler om tradisjonsmat i Norge.

NORSK BYGGKORN:

Bygg er den eldste kornsorten vi kjenner. Bygg har gjort at vi har overlevd i flere tusen år. Byggmel  ble brukt til vassgraut, et daglig måltid som mettet i magen. Byggryn og mel ble brukt i supper, sodd, pølser og puddinger, brød og flatbrød. Dette fant et lokalt bygdekvinnelag ut da de begynte å skrive ned tradisjonene på nittitallet. De samlet oppskrifter og laget kokeboka «Mat med bygg».

Bygg har vært dyrket over store deler av landet. Til tross for at bygg er den mest dyrkede kornsorten i Norge har bare en liten del blitt brukt til mat. Ved årtusenskiftet var bygg nesten ute av det norske kostholdet. Det er nok fordi bygg er fantastisk som dyrefor og nesten alt vi da dyrket ble brukt til dyremat. Våre dyr er verdens sunneste husdyr og med den laveste antibiotikabruken i verden. Takket være lokale bygdekvinnelag, større fokus på ernæringsrik mat, forskning og nye byggsorter har det nå kommet en renessanse for å benytte det verdifulle byggkornet til mat.

Byggkorns helseeffekter: Bygg er bra for helsen. Få råvarer har større potensial som mat for bedre helse. Byggkorn har mye volum og tett, langsom energi som varer lenge. Det gjør at man blir mett lenge. Byggkornet har et naturlig høyt innhold av kostfiberet betaglukan. Betaglukan har dokumenterte helseeffekter, reduserer kolesterolet og har verdifulle næringsstoffer. I dag er denne kunnskapen så godt kjent at helsekostbutikkene tilbyr pulver av aktivert bygg for 1200 kroner kiloet!

GULLBYGG: Et nytt norsk GULLBYGG ble lansert i 2014. Gullbygg har vært en stor suksess. Gullbygg er basert på byggkorn fra DUGA, et korn som er utviklet i et lengre forskningsprosjekt i et samarbeid mellom blant andre Nofimo, lokale bønder i Østfold og COOP. Som nevnt er det næringsrikt , kolesterolsenkende, blodsukkerregulerende og har ellers flere gode helseeffekter.

Norges Bygdekvinnelag vil med COOP som samarbeidspartner sette søkelyset på byggkorn som en god norsk råvare og øke kunnskapen om og bruken av kornsorten bygg hos norske forbrukere. COOP har i serien Gullbygg utviklet en rekke norske byggkornsprodukter som er tilpasset forbruker og gjør det lettere å leve et sunnere liv. Det kan enkelt erstatte andre mindre sunne råvarer i familien sitt kosthold. Bruk gjerne velsmakende og sunt bygg i stedet for ris og pasta.

Gullbygg fra COOP består av mange ulike kornprodukter med bygg basert på en spesiell type byggkorn som inneholder 30 prosent mer kostfiber enn vanlig byggkorn. Av produktene kan blant annet nevnes Bygg og havregrøt, Byggrynsgrøt, Lettkokte bygg og havregryn, Granola av bygg , Middagsbygg, Byggfiber, Steinovnsbakte pizzabunner og pitabrød, Grovt byggbrød, Knekkebrød  med gullbygg og Gresk yoghurt med granolabygg.

Gresk yoghurt med granolabygg ble for et par år siden kåret til Europas beste merkevare innen meieriprodukter i konkurranse med de beste i Europa. Da er det faktisk slik at kornforskere fra Nofima og bønder i Østfold har sin del av æren for at en norsk yoghurt gikk til topps i en europeisk kåring. Dette hylles av forskerne.

AKSJONSDAGEN  16. OKTOBER

Dette er en aksjonsdag som går over hele landet i et samarbeid mellom lokale bygdekvinnelag og lokale COOP butikker. I vårt distrikt vil damer fra Skjeberg bygdekvinnelag være tilstede hos COOP Extra på Iseveien. Her vil kundene få utlevert gratis poser inneholdende ulike GULLBYGG- produkter og med oppfordring til å bruke Gullbygg-produkter i husholdningen. Dette vil gi store helsegevinster.

Vi vil også besøke rådhuset i Sarpsborg og overlevere poser til ordfører og helsesjef.

Ordfører vil bli minnet om sitt ansvar for å ta vare på matjorda i landbrukskommunen Sarpsborg. Helsesjefen vil bli minnet om sitt ansvar for informasjon om sunt kosthold for innbyggerne. Noe av det viktigste her er riktig ernæring og god helse hos barn, ungdom og eldre i kommunen.                                                                                                                     

                                                                                                                      Skjeberg bygdekvinnelag

                                                                                                                       Eva Lileng

Bli medlem