Bygdekvinner på Eiktunet vår 2018
Bygdekvinner på Eiktunet vår 2018
"Stua full"
"Stua full"
Marit Aashaug forteller
Marit Aashaug forteller

Aprilmøte på Eiktunet museum.

Tema: Bygdeliv før og nå.

Godt over 30 bygdekvinner fant veien til Eiktunet i Husflidslagets lokaler for å høre historiker Evald Fredholm fortelle om Mjøsmuseet der han jobber som formidlingsansvarlig.  Med solide historiske kunnskaper og en god porsjon humor, ble det en interessant og underholdene innføring i Mjøsmuseets historie, omfang og oppgaver, supplert med 1800-tallshistorie.

Mjøsmuseet som ble opprettet i 2006, er et regionmuseum for Vestsida av Mjøsa, Gjøvik og Toten. 17 ansatte har ansvaret for vel hundre antikvariske bygg, derav 35 på Eiktunet. Av gjenstander er det over 30 000 – alt fra broderier og pilleesker –til den gamle ferga som trafikkerte til og fra Helgøya. Over 2 mill. bilder og fotografier er tatt vare på, og det ligger et stort arbeid i å digitalisere samlingen.  Videre jobbes det med å få etablert et magasin for oppbevaring av alle gjenstander der ulike ting trenger ulike lagringsbetingelser. I dag ligger bilder og beskrivelser av over 3000 gjenstander ute på nettet.

Mjøsmuseene hadde i fjor over 30 000 besøkende. I samarbeid med Den kulturelle Skolesekken, er det et mål at alle elever skal komme innom alle museene i løpet av skoletida.

Marit Aashaug, leder i Gjøvik Husflidslag, trakk spesielt fram arbeidet med å få med barn og unge og gjøre dem kjent med ulike husflidsteknikker og bruk av riktige materialer.

Turid Rødningsand hadde kveldens 5-minutter, og tok for seg et alvorlig, men lite kjent tema om «den hvite slavehandel» tidlig på 1900-tallet. Unge norske jenter ble lokket over til Amerika av immigrasjonsagenter med løfter som aldri ble innfridd. Om ikke jentene ble tvunget ut i prostitusjon, var det ofte den enste muligheten til å kunne overleve.

Evald kan mer enn historie. Han hadde med trekkspill, og underholdt med to humoristiske viser som skapte mye latter og god stemning.

En innholdsrik kveld ble avrundet med kaffe, smørbrød og kaker og som vanlig populært med loddsalg. Takk til  Gjøvik/Fredheim Gr 2, som hadde sørget for bevertning og gevinster.

Ref GGS

 

Bli medlem