Årsmøte 2019
Årsmøte 2019
Leder åpner årsmøtet
Leder åpner årsmøtet
Kunstverk av Anna Østerberg
Kunstverk av Anna Østerberg

Årsmøte i Vardal bygdekvinnelag 2019

Turid Rødningsand ønsket velkommen.                                                                                       

Kunstner Anna Østerberg fortalte om hvordan hun bruker broderi som kunstutrykk.

Hun fortalte at hun aldri broderte etter mønster, men etter tanker og ideer fra ulike temaer.

Hun viste oss produkter fra prosjektet Mjøsaksjonen med Mjøsas avtrykk på stoffene.

Badedraktene var også et gjennomgående tema med Mjøsa, kvinnehender med spor av arbeid, mynter og tekst som utsmykking.

Turid Rødningsand ønsket velkommen til årsmøtet.

Møteinnkallelse og saksliste ble godkjent med kommentarer med ønske om tall til punktene.

 Turid Rødningsand ble valgt til møteleder.

 Eli Gihle og Kari Fægri Andersen ble valgt til å underskrive protokollen.

 Årsmeldingen ble godkjent etter gjennomlesing av Gry Elisabeth Myhrvold.

Revidert regnskap ble godkjent etter gjennomgang av Turid Rødningsand.

Regnskapet ble revidert av Elisabeth Gihle og Ragnhild Rygg Lunde.

Innkomne saker;

            - Sommertur; turkomitéen ønsket å votere over videre arrangering av sommertur. Det ble diskutert over økonomi, lengde på turen o.a., men de fleste ønsket sommertur.

             -   Fastsettelse av styrets godtgjørelse; Det ble vedtatt at leder skal få     2500.-kr og styremedlemmene 500.-kr.

      8. Valg til styret og komitèer; Ny i styret ble kasserer Anna Opheim, sekretær Vigdis Kristiansen, vara referent Randi Evensen, valgkomitè for 2 år Lise Hammerud   og Kari Fægri Andersen for 3 år.

Avtroppende sekretær Gry Elisabeth Myhrvold og kasserer Inger Willerud ble takket med gave.

Referent     Gry Elisabeth Myhrvold                                         

Bli medlem