Hygge rundt bordet.
Hygge rundt bordet.
Styremedlemmer og valgkomitémedlemmer
Styremedlemmer og valgkomitémedlemmer
Loddsalg
Loddsalg

Årsmøte i Vardal bygdekvinnelag tirsdag 9.oktober 2018 på Øverbykaféen.

Årsmøtet i Vardal bygdekvinnelag ble holdt tirsdag 9.oktober 2018 på Øverby-kaféen ved Øverby Helsesportssenter. 

Vel 30 medlemmer deltok på årsmøtet, som ble gjennomført i en hyggelig atmosfære.

 

Haug-Lundstein var vertskap for årsmøtet 2018. Vi ønsket velkommen med Norges Bondekvinnelags egen sang fra sangboka. Leder i Oppland bygdekvinnelag, Laila Strand Nilsen, delte nytt fra fylket vårt.

Deretter fulgte årsmøtesaker:

Som møteleder ble Vigdis Amlien Kristiansen valgt og Gry Elisabeth Myhrvold ble valgt til sekretær.  Innkalling og årsmelding ble godkjent, med merknad om at sak om valg ble slått sammen til en post i innkallingen. Årsmeldingen ble lest av Gry Elisabeth. Regnskapet ble lagt fram av kasserer Inger Willerud. Dette ble godkjent uten merknad. Valget ble gjennomført ved valgkomitéens leder Vigdis Øksne.

Ny leder ble Gerd Turid Rødningsand.

Nytt styre ble: Vigdis Øksne, Gry Elisabeth Myhrvold, Inger Willerud og Marie Røyr. 1.vara: Ragnhild Thune 2.vara: Kari Nordhagen Olsen. Styret konstituerer seg selv i første styremøte. Det ble også valgt inn noen nye referenter og grendekvinner. Etter det formelle var det tid for bevertning og hyggelig prat. Et rikholdig bord var dekket for deltakerne i årsmøtet. Siste post på programmet var, som vanlig loddsalg og trekning av mange gevinster. Adeleide Stenseth leste et tankevekkende dikt av Henry Olstad for oss.

Avtroppende styremedlemmer ble takk med fine blomster.

Takk til alle frammøtte for et godt årsmøte!

Bli medlem