Besøk fra AMK-sentralen Vestoppland.
Håvard Åsengen fra AMK.
Leder Gerd Turid ønsker velkommen og informerer.
Leder Gerd Turid ønsker velkommen
Lydhøre bygdekvinner
Tema førstehjelp og bruk av hjertestarter.

Medlemsmøte i Vardal bygdekvinnelag 16. januar 2020

VBK samlet 36 medlemmer til årets første møte på  Øverbykafeen.

Leder Turid Rødningsand ønsket velkommen med kloke, varmende ord og informerte om prosjekter som var i gang. Videre vil det  bli søkt om midler  til å sette i gang et  4 dagers matkurs for barn i august. Laget har anskaffet ny takke, og det blir tilbud om flatbrødkurs i mars. Det ble også informert  om innføring av nytt medlemsregister. 

Kveldens hovedtema var Førstehjelp og bruk av hjertestarter.

Kveldens hovedtema var Førstehjelp og bruk av hjertestarter.

Vi fikk besøk av Håvard Åsengen fra  AMK-sentralen for Vestoppland. Han formidlet på en klar og tydelig måte ved å ta utgangspunkt i Kjeden som redder liv. Den beskriver fire tiltak som må gjøres. Tidlig varsling til 113. Der vil man bli veiledet om hva man skal gjøre inntil ambulansen kommer. Tidlig hjerte-lunge-redning (HLR). Hjertestartere finnes på mange arbeidsplasser og offentlige steder og er avgjørende for overlevelsen. 

Hvert minutt teller! Det er bedre å gjøre noe. Det verste er å ikke gjøre noe. Det anbefales appen 113 som vil angi nøyaktig der du ringer fra. Ikke dumt å friske opp et førstehjelpskurs også!

Kirsten Lange Moe delte to dikt med oss i medlemmenes 5 minutter. Det kom inn 2580 kr på åresalg, som vanlig var det mange fine gevinster. Takk til vertskapet denne kvelden, Blomhaug/ Vindingstad, som sto for nydelige snitter og kaker til kaffen. Turid avrundet det hele med å la oss tenke over det vi kan være takknemlige for og rette  fokus mot det vi liker best.

Ggs/ref

 

Bli medlem