Medlemmer i hyggelig samtale
Medlemmer

Referat fra marsmøtet 14.03. i Vardal bygdekvinnelag

Torsdag 14. mars avholdt Vardal bygdekvinnelag medlemsmøte på Øverby.

30 medlemmer var møtt opp. Leder Gerd Turid ønsket velkommen, og vi startet med å synge No livnar det i lundar. Så orienterte leder oss om aktuelle saker. Styret er i gang med å lage program for høsthalvåret, og tar gjerne imot innspill fra medlemmene.

30 medlemmer var møtt opp. Leder Gerd Turid ønsket velkommen, og vi startet med å synge No livnar det i lundar. Så orienterte leder oss om aktuelle saker. Styret er i gang med å lage program for høsthalvåret, og tar gjerne imot innspill fra medlemmene. Hun oppfordret også medlemmene i laget til å være med på prosjektet «Kunst, mattradisjoner og integrering «der 8 innvandrerkvinner deltar.  9.april blir det tur til Semb gård/Biri tapet. Det er forhåndspåmelding. Boka om bygg kommer i uke 12.

Vigdis Øksne orienterte deretter om Frivillighetsdagen som er den 11. mai. Dette er en fin anledning til å markedsføre laget. I år er det ønske om at alle bakgårder i Gjøvik sentrum blir tatt i bruk.

Hovedtema for møte denne gangen var «Byggeskikk», og leder ønsket arkitekt Geir Brændhaugen velkommen. Han innledet med å fortelle at ordet byggeskikk er et litt spesielt ord for det finnes bare i Skandinavia. Ikke noe annet språk har et ord for byggeskikk. Vi kan egentlig si at byggeskikk er sånn vi bygger der vi bor. For å få et litt mer akademisk innlegg om temaet byggeskikk, må det kobles til arkitektur. Og arkitektur er prinsippet for sammenstilling av bygningsenheter. Så tok han oss med på en spennende og lærerik reise som startet i antikken, Grekenland ca. år 1000f.Kr.via romerne som videreutviklet byggekunsten og fram til vår tid. Vi fikk et godt innblikk i hva som særpreger de forskjellige stiler og epoker helt fram til vår tid.  Gerd Turid takket Geir for et interessant foredrag. Så var det tid for bevertning og åresalg. Medlemmenes 5 minutter stod Mette M. Mustorp for. Hun leste et lite utdrag fra Anita Colbys skjønnethetsbok for oss.

Til slutt takket Gerd Turid Haug/Lundstein krets for deilig bevertning, og ønsket alle vel hjem.

Ref.

 

Bli medlem