Hopp til hovedinnhold

Mayakvinner og deres barn fra San Marcos i Guatemala. Foto. Cesilie Aurbakken

Fra felles workshop med Norges Bygdekvinnelag i 2019. Her selger mayakvinnene sine vevde produkter til Grethe Brundtland og Cesilie Aurbakken fra Norges Bygdekvinnelag. Foto. Cesilie Aurbakken.

Lago Atitlán er en innsjø uten synlig avløp 145 kilometer vest for Guatemala by. Omkranset av tre vulkaner i Guatemalas høyland regnes den ofte med blant verdens mest naturskjønne steder. Foto. Cesilie Aurbakken.

Grethe Brundtland fra Norges Bygdekvinnelag lærer bort strikking av babysokker til våre venner i San Marcos i Guatemala. Foto. Cesilie Aurbakken

Våre venner i San Marcos deler sine vevtradisjoner med Norges Bygdekvinnelag. Foto. Cesilie Aurbakken.

Buss er et viktig fremkomstmiddel i Guatemala. Foto. Cesilie Aurbakken.

Tradisjonelle bånd. Disse brukes daglig av mayakvinnene for å holde skjørtet på plass. Foto. Cesilie Aurbakken.

Medlemstur til Guatemala

Nå inviterer Norges Bygdekvinnelag og Utviklingsfondet medlemmer til å bli kjent med kvinnene og kulturen i San Marcos og Huehuetenango, høylandet sørvest i Guatemala.

Bakgrunn

Utviklingsfondet er Norges Bygdekvinnelags samarbeidspartner i arbeidet med internasjonal solidaritet og for å fremme kvinners kår i Guatemala.

Guatemala er et land med ekstremt store ulikheter, og over halvparten av befolkningen lever i fattigdom. Forskjellene er i tillegg store mellom urbefolkningen (Maya) og landets øvrige befolkning.

Gjennom lokale organisasjoner arbeider Utviklingsfondet for å styrke kvinnegrupper og kooperativer i avsidesliggende landsbyer og urfolksområder, og jobber politisk for å sikre urbefolkningens rettigheter og råderett over naturressurser.

Nå inviterer Utviklingsfondet og Norges Bygdekvinnelag til medlemstur. Målet for turen er å bli kjent med prosjektet, kvinnene og kulturen i San Marcos og Huehuetenango, høylandet sørvest i Guatemala.

Tid

13.-26. februar 2023. Det kan bli mindre forskyvninger i datoer.

Litt om programmet

I området vi skal besøke lever de fleste av småskala jordbruk. Gjennom møte med de kvinnelige bøndene vil vi få innblikk i hvordan de tenker, deres hverdag, hvordan de organiserer seg, forvalter de lokale ressursene, og tar grep for å få et bedre liv for seg og sin familie.

Kultur og tradisjoner er viktig i Guatemala. Denne vil vi få rikelig anledning til å bli bedre kjent med. Blant annet skal vi sammen med et knippe lokale kvinnegrupper utveksle kunnskap og erfaring gjennom noen dager med workshop.

Utviklingsfondet og deres lokale samarbeidspartnere vil være våre guider under turen. 

Se program nedenfor. 

Pris

Ca. kr. 30.000,-. Dette inkluderer alle kostnader knyttet til reise (t/retur Gardermoen- Guatemala City), overnatting, felles måltider, lokal transport og guider. Det tas forbehold om moderate endringer i prisen.

Påmelding

Skriftlig påmelding sendes til cesilie.aurbakken@bygdekvinnelaget.no innen 15. november 2022. Her ønsker vi navn, e-post, telefon, tilhørende lokallag, litt om din motivasjon for å delta på medlemstur til Guatemala, og hvordan du kan formidle dine erfaringer fra turen i eget lokallag.

For gruppen på 12 personer som skal reise kan det være fint å sette sammen deltakere med litt ulik bakgrunn, kunnskap og erfaring. Fortell oss gjerne om du er glad i å veve, bake flatbrød eller lefse, kan snakke litt spansk, fotografere, bruke sosiale medier, er opptatt av lokal matproduksjon, urfolks rettigheter eller annen erfaring og interesse dere tenker kan være nyttig å ha med i bagasjen.

Det er begrenset med plasser, så vi kan ikke love at det blir plass til alle som ønsker å delta. Det arbeides med å gjøre medlemsturen til en årlig tradisjon slik at flere av våre medlemmer kan få muligheten til å bli kjent med Guatemala og prosjektet.

Litt praktisk

Høylandet i Guatemala er et svært vakkert land, men det kalde klimaet om nettene, bratte bakker og infrastrukturen som veier og overnattinger kan by på utfordringer. Deltakerne må derfor være forberedt på enkle forhold, varmt tøy, gode sko og å ta ting litt som det kommer. I Guatemala spiser folk tortillalefser laget av mais til frokost, lunsj og middag, og kostholdet er veldig forskjellig fra det norske. Språket er spansk og maya. Noen snakker kun sitt lokale språk og svært få snakker engelsk, så mye av kommunikasjonen vil foregå gjennom tolk og ved bruk av kroppsspråk.

Når en er forberedt på disse forholdene, vil en få spennende og opplevelsesrike dager i Guatemala.

Tilbud om kurs i spansk for nybegynnere

Det er en stor fordel å kunne noen ord på spansk når man skal være på reise i Guatemala. Da kan vi hilse på hverandre på deres språk  og vi kan takke for maten :)  For deltakerne vil det derfor bli gitt et digitalt tilbud om å lære litt spansk i forkant av reisen. Her vil  Audun Husby fra Utviklingsfondet være vår lærer. 

 

Norges Bygdekvinnelag gir økonomisk støtte til Utviklingsfondets arbeid. Da er vi avhengig av hjelp fra lokallagene. Målet er å samle inn minst  150 000 kroner årlig. Vi håper lokallagene kan være med å gi støtte til prosjektet. Gjerne gjennom inntekter fra utlodning, kakesalg eller andre aktiviteter i laget. Guatemala-prosjektets kontonummer er: 9365 18 67841.

bygdekvinnelagets nettside finner dere rikelig med informasjon om Guatemala og råd og tips til aktiviteter. 

Program. Medlemstur til Guatemala 2023.docx