Leder i Musken Bygdekvinnelag, Kristin Green Johnsen, orienterer om lagets planer under kafeen på nedlagte Musken skole. Foto: Anders Peder Urheim.
Leder i Musken Bygdekvinnelag, Kristin Green Johnsen, orienterer om lagets planer under kafeen på nedlagte Musken skole. Foto: Anders Peder Urheim.
Å invitere til sosiale møteplasser ved passende anledninger er bare én av mange aktiviteter Musken Bygdekvinnelag vil stå for. Her fra kafeen i påsken med innbyggere og utflyttere, der sistnevnte gjerne finner tilbake til bygda så snart de har fri fra jobb og skole. Foto: Anders Peder Urheim.

Nytt bygdekvinnelag ønsket velkommen av hele bygda

Vårt nye lokallag, Musken Bygdekvinnelag, starter på topp. På bygdekafeen møtte omtrent alle i bygda opp.

Så ringte NRK Sámpi og ville lage sak om det.

Leder Kristin Green Johnsen i Musken Bygdekvinnelag forteller til NRK Sámpi at starten har vært god for det nye bygdekvinnelaget. Oppmøtet i bygdekafeen denne påsken viser et stort engasjement fra bygdefolket - fra dem som til daglig bor i bygda og fra dem som kommer hjem i helger og ferier.

Lokallaget i den veiløse bygda Musken i Tysfjord har mange mål foran seg når de nå går i gang med å skape aktiviteter for bygda.

- Vi er jo tilsluttet Norges Bygdekvinnelag, og har som mål å skape aktiviter i bygdemiljøene. Vi vil skape trivsel og sosiale møteplasser. Samle kvinnfolka, rett og slett, og gjøre aktiviteter i lag som kommer resten av bygda til gode, sier Kristin Green Johnsen.

Av aktiviteter framover vil det være viktig å ta vare på tradisjonskunnskap som hesjing, slå jordene i Musken og sanke ville vekster.

Her kan du lese hele intervjuet NRK Sámpi gjorde med leder for Musken Bygdekvinnelag, Kristin Green Johnsen.

Her kan du også høre det koselige radiointervjuet journalist Sander Andersen i NRK Sámpi gjorde med leder for Musken Bygdkvinnelag, Kristin Green Johnsen, 

Intervjuet starter etter 4.50 minutter og varer i fem minutter. 

 

 

 

Bli medlem