Hopp til hovedinnhold

Sammen for inkludering

Inkludering av innvandrere i arbeidslivet er en utfordring i vårt samfunn. I dag er arbeidet med inkludering og sysselsetting av innvandrere lite samkjørt. Dette innebærer at mange innvandrere vil oppleve at det kan være utfordrende å få omsatt sin medbrakte kompetanse i et norsk arbeidsmarked. Da kan et samarbeid på tvers av sektorer bidra til et sterkere grad av en helhetlig inkluderingsinnsats, og lettere overgang til sysselsetting for innvandrere.

Her finner du veilederen "Sammen for bygda; mangfold og inkludering"