Hopp til hovedinnhold
Vi gratulerer Ytre Hobøl Bygdekvinnelag med utnevnelsen årets lokallag 2021. Anne Eva Bjerke (til venstre) tar imot prisen på vegne av laget. Her med leder i Norges Bygdekvinnelag, Jorun Henriksen. Foto: Helle Cecilie Berger.

Vi gratulerer Ytre Hobøl Bygdekvinnelag med utnevnelsen årets lokallag 2021. Anne Eva Bjerke (til venstre) tar imot prisen på vegne av laget. Her med leder i Norges Bygdekvinnelag, Jorun Henriksen. Foto: Helle Cecilie Berger.

Ytre Hobøl Bygdekvinnelag er årets lokallag 2021

Året da Ytre Hobøl Bygdekvinnelag feirer sine 100 år og ble kåret til årets lokallag i Østfold, toppes nå med utmerkelsen «Årets lokallag» i Norges Bygdekvinnelag.

– Det er mange lokallag i Norge som gjør mye spennende og står på, så at det lille laget vårt skulle vinne er utrolig stort, sier Marit Hoff Lund, leder i Ytre Hobøl Bygdekvinnelag.

Utmerkelsen mener hun er en anerkjennelse til alle bygdekvinnene som har stilt opp på lagets mange aktiviteter og gjort laget synlige i bygda. Det er motiverende at innsatsen er blitt lagt merke til. Nå er det store spørsmålet hva de skal bruke prispengene på 20.000 kroner til.  

– Vi må ha en idémyldring, det blir gøy, smiler Marit.

Skaper ei livskraftig bygd

Bygdekvinnene i Ytre Hobøl har en lang tradisjon for å stille opp. Mener de noe er urett, er de også vant med å si ifra. Derfor er de påpasselig med å gi høringsuttalelser til aktuelle saker i kommunen.

Bygdefolket i Hobøl setter pris på at bygdekvinnelaget bidrar med aktiviteter som trengs.

– Vi prøver å fylle noen av de behovene som finnes i bygda vår, sier Marit Hoff Lund.

Bygda ligger i utkanten av storkommunen Indre Østfold. Til tross for at de ligger utenfor de store kommunesentra, oppleves det sentralt med kun 15 minutter til flere kjøpesentre. Som mange bygder i utkanten av kommunen, har Ytre Hobøl et dårlig tilbud med offentlig kommunikasjon. Derfor mener laget det er viktig å støtte opp om nærbutikken, Spar på Ringvoll. Det gjør de med aktiviteter som lynlotteri, suppeutdeling og juletresalg. Salg av juletrær, nek og juledekorasjoner utenfor butikken bidrar til at bygdefolket ikke behøver å kjøre lange veier for å gjøre i stand til jul.

Julemarked i Ytre Hobøl Bygdekvinnelag
Julemarkedet til Ytre Hobøl Bygdekvinnelag i 2021. Foto: Ytre Hobøl Bygdekvinnelag.

Grøtservering på Ringvoll skole

Tre dager i uka gjennom hele dette skoleåret serverer Ytre Hobøl Bygdekvinnelag frokostgrøt til elevene på barneskolen i bygda. Matservering er et av flere tiltak i «Røre-prosjektet» i Viken fylke. Prosjektet er et samarbeid med fylkeskommunen og Sparebankstiftelsen DnB.

– Etter et evalueringsmøte med rektor og Røre-koordinatoren kom det frem at de merker positive virkninger av tiltaket, spesielt for elever som trenger ekstra ressurser, forteller en fornøyd bygdekvinnelagsleder.

Bygdekvinnene bidrar også med opplæring i strikking og instruksjon i hvordan lage tradisjonsmat.

– Vi tror det er positivt for elevene og skolemiljøet at elevene blir kjent med en annen generasjon. Grøtkokinga er like hyggelig for oss som for dem, fordi vi får så god respons fra elevene, sier Marit.

Servering av grøt Liten gutt spiser grøt

Grøtservering på Ringvoll skole er populært blant skolens elever. Foto: Marit Hoff Lund.

Alle inviteres til skogs- og badetur til Askerødtjernet

En søndag i slutten av august har laget som tradisjon å invitere til tur til idylliske Akserødtjernet. Det tilbys tre forskjellige lengder på turen, i tillegg til skys helt inn. Turen skal være tilgjengelig for alle. I 2021 var det 20 deltakere med på familieturen. Det er badeplass, og mange badet. Bygdekvinnelaget hadde forberedt slåttegrøt, trollkrem og eplekake med krem. De fikk mye skryt for serveringen.

Anne og Eva Bading i vannet

Inger Synnøve gruppebilde ytre hobøl bygdekvinnelag

Minner fra fjorårets tur til Akserødtjernet. Foto: Ytre Hobøl Bygdekvinnelag.

Flatbrødbaking og salg av flatbrød

En uke i november leier laget kjøkkenet på Fossnes grendehus. De baker det lokale og tradisjonelle møljebrødet, samt vanlig flatbrød. En viktig motivasjon er å holde tradisjonen med mølje før jul i hevd. I 2020 kjøpte bygdekvinnene kjevlemaskin som har gjort arbeidet noe lettere. Likevel var det seks til åtte personer som sto hele dagen og bakte flatbrød. Flatbrødene ble solgt på førjulstreff på bygdetunet. Overskuddet av salget delte bygdekvinnelaget med «Stiftelsen Vestre Bråte bygdetun».

Bygdekvinnene støtter opp om bygdetunet og bidrar med aktiviteter der. 

Flatbrød  Baking ytre hobøl bygdekvinnelag

Driftige bygdekvinner deler matkunnskapen sin videre. Foto: Ytre Hobøl Bygdekvinnelag.

Medlemsmasse vokser

Bygdekvinnelaget i Ytre Hobøl har hatt en stabil medlemsmasse gjennom mange år. Det er sjelden utmeldinger. De nye medlemmene som kommer til, blir værende i laget.

– Vi har økt medlemsmassen jevnt de siste fem årene, fra 25 medlemmer i 2017 til 36 medlemmer i 2022, forteller Marit.

Aktivitetene og møtene laget inviterer til skal være åpne for alle og holdes i Fossnes grendehus. Bygdekvinnelaget er medeiere i grendehuset og støtter aktivt opp om dugnader og annen bistand for å sikre driften. Temaene og foredragsholderne på møtene i bygdekvinnelaget skal være fengende. For å tiltrekke seg yngre medlemmer, settes det opp temaer som skaper interesse også i denne aldersgruppen. Bygdekvinnene jobber for å ha et godt samhold kvinnene i mellom, unge som gamle. Sammen lager de en årsplan der de bestemmer tema for de månedlige møtene, i tillegg til andre aktiviteter de er engasjerte i.

Synlighet

Laget bruker Facebook og nettsiden aktivt for å synliggjøre seg i bygda. På stand og matservering utendørs bruker de eget popup-telt, strandflagg og t-skjorter med lagets logo. Det gjør at de synes godt i terrenget.  

Telt med logo Katrine på planteauksjon

Ytre Hobøl Bygdekvinnelag viser fram popup-teltet sitt på lagets tradisjonelle planteauksjon. Foto: Ytre Hobøl Bygdekvinnelag.