Produksjon av flergangs smittevernfrakker i VBK
Produksjon av flergangs smittevernfrakker i VBK
Sommertur "Bergstoppen rundt"
Sommertur "Bergstoppen rundt"
Kari Jemtland Moen gir oss historie om Eiktunet.
Kari Jemtland Moen gir oss historie om Eiktunet.
IMDI-aktivitet med bygdekvinner
IMDI-aktivitet med bygdekvinner
Gave til kreftenheten på SI Gjøvik 2020
Gave til kreftenheten på SI Gjøvik 2020

Aktivitet i Vardal bygdekvinnelag i koronatida.

Vardal bygdekvinnelag har tross covid 19, har hatt ting å glede seg over denne våren.

I januar søkte VBK Sparebankstiftelsen Dnb om midler til å gjennomføre tradisjonsmatkurs  for barn 8-12år. Tanken var å gi det som et tilbud uka før skolestart, alternativt 6 ettermiddager.

Stor var gleden da vi fikk mail om tildeling av midler til dette tiltaket i mai!   

Covid 19 har foreløpig satt en stopper for dette, men vi har startet planleggingen og regner med at dette blir gjennomført innen uke 41.    

Videre har flere medlemmer deltatt med å sy smittevernfrakker. da kommuneoverlege Siri Fuglem Berg via Frivilligsentralen, oppfordret lag og foreninger til å bidra med sying av flergangs smittevernfrakker, mens beredskapen i Norge var for dårlig til å håndtere store utbrudd.

Heldigvis ble ikke utbruddet i vår region større enn at det kunne håndteres lokalt.               

Av forståelig grunner måtte vårt program fra og med mars avlyses. Styret har, imidlertid, satt opp de fleste temaene  i høstens program, så det er bare å glede seg!       

Som sommeravslutning inviterte leder til en flott trimtur "Bergstoppen rundt". Vi startet fra Eiktunet og avsluttet med nistemat og kaffe ved "Åttekanten".  Denne runden kan vi virkelig anbefale for alle som liker å være ut i friluft.           

Endelig fikk vi ordnet med vår årlig støtte kr. 5000, til den lokale kreftenheten på SI Gjøvik i forbindelse med "Krafttak mot kreft"  Kari Nordhagen og Vigdis Amlien-Kristiansen møtte den lokale representanten, Andrea Lillengen.                                                                                            

 

 

Tildeling 1.

08.05.2020 Gratulerer med tildeling fra Sparebankstiftelsen DNB, søknadsnr. 20200118410Sparebankstiftelsen DNB har mottatt mange gode søknader. Vi har derfor stor glede av å kunne meddele at styret i stiftelsen har innvilget søknaden fra nettopp dere.

Dere får 22 000 kroner til utstyr til matkurs. Vi har registrert at startdato for tiltaket er 10.08.2020 og sluttdato er 14.10.2020.

Med vennlig hilsen

Sparebankstiftelsen DNB

 

Tildeling 2.

Vi meldte oss også på prosjektet Tradisjonsmatskolen som NBK lanserte: Bærekraftig matkunnskap og søkte om   kr.12 000 i pengestøtte til aktivitetene. Her fikk vi også kr.12000 til gjennomføring! Det betyr   at vi får to kurs for barn denne høsten/våren.

 

Tildeling 3

Prosjekt: Kunst, mattradisjoner og inkludering

Vinteren 2019 fikk VBK en forespørsel om vi kunne tenke oss å bistå et prosjekt for kvinner med minoritetsbakgrunn som het Kunst og kultur. Gjøvik kunst- og kulturskole og Gjøvik læringssenter hadde startet opp med samarbeidet om dette prosjektet høsten 2018.

Dette syntes vi var interessant og sammen med Gjøvik kunst- og kulturskole søkte vi IMDI gjennom Frivillighetssentralen om midler. 2019 fikk vi kr.50000.  

Prosjektet har hatt fokus på workshops og kulturaktiviteter innen kunst, håndverk og mattradisjoner, samt et mål om å skape en møteplass for kvinner med minoritetsbakgrunn. Målsettingen har vært å utvikle og tilby kompetanse innenfor disse områdene og få språktrening.

VI har tatt opp kvinnespørsmål, demokrati og samfunnsspørsmål. Det har vært en møteplass og et fristed for kvinner med minoritetsbakgrunn som ikke har hatt de største muligheter. De har også fått utvikle seg på områder som de ikke visste så mye om.

De har fått utviklet sider/ferdigheter ved seg selv som de ikke visste de hadde. Språktreningen har vært /er en viktig del. De har gjennom dette fått kjennskap til ulike norske tradisjoner.

De har vært på besøk i et norsk hjem. Vi har møttes hver torsdag formiddag. For de bygdekvinnene som har deltatt, har også dette vært lærerikt.

En av damene med minoritetsbakgrunn uttrykte det så bra: "Her er det så godt å være, ingen som ler av det vi gjør og kan være oss selv."

På bakgrunn av dette, nølte vi ikke da det var spørsmål om vi ville være med som støttespiller et år til og vinteren 2020 søkte VBK igjen om midler av IMDI til prosjektet. Gleden var stor da vi i år fikk         kr. 95.000!

På grunn av covid 19 har vi ikke vært samlet denne våren, men vi ser fram til videre møter.

Dette skrivet er for å vise at det er muligheter for å søke på midler. Selvsagt følger det med noen forpliktelser, men det gir også aktive bygdekvinner!

En stor takk til de tre giverne!!!

 

Bli medlem