Hopp til hovedinnhold

Vardal Bygdekvinnelag

Vardal Menighetshus

Medlemsmøte på Vardal menighetshus

Referat fra januarmøtet i Vardal bk


Januarmøtet i Vardal bygdekvinnelag tirsdag 9.januar.


Bortimot 30 bygdekvinner hadde møtt fram på Menighetshuset i Vardal, der Haug-Lundstein var vertskap.


Leder ønsket velkommen, deretter sang vi «No ser eg atter slike fjell og dalar» fra sangboka vår.

En av sakene til januarmøtet var arbeid med høringsdokumentet til ny politisk plattform for Norges Bygdekvinnelag. Denne er ute på høring foran Landsmøtet i 2018.

Vi tok fatt på det nokså omfattende høringsutkastet, som er delt inn i 3 hovedområder:

1. Gode liv i levende bygder.

2. Likestilling, inkludering og mangfold.

3. Mat og miljø.

Disse tre hovedområdene skal danne framtidige retningslinjer for medlemmer av Norges Bygdekvinnelag. Hvert område defineres videre med underpunkter som sammen skal danne ei god og fullstendig politisk plattform for bygdekvinnene i årene som kommer. Vi fikk en god diskusjon over de forskjellige punktene i dokumentet, som jeg tror vil skape eieforhold til plattforma når den presenteres for Landsmøtet.

Deretter tok vi opp ny inndeling i de to største grendene, Gjøvik-Fredheim og Vindingstad- Blomhaug. Disse to grendene har dobbelt så mange medlemmer som de øvrig to, derfor har vi besluttet å dele hver av dem i to, slik at arbeidet som følger med å være medlem i bygdekvinnelaget blir nokså likt fordelt. Det blir etter hvert 2 grendekvinner i hver av disse kretsene. De nåværende grendekvinnene blir informerte særskilt.

Videre oppsummerte vi satsningen med «Kvinner UT» så langt. Målet videre må være at disse ivrige kvinnene som vi har møtt til nå, kan ta buss og blir trygge på å komme seg til sentrale møtelokaler selv, så vil de få skyss hjem etter møtene. Kvinner UT ble nevnt som et positivt tiltak, som vi håper vil utvikle gode sosiale møteplasser for de nye kvinnene i vårt nabolag og for oss som bygdekvinnelag.

Vi tok også opp årsmøtet i Oppland bygdekvinnelag 16.og 17.mars. Årsmøtet blir i år på Hadeland.

«Krafttak mot kreft» kommer som vanlig i mars. Vardal bk. Ønsker å fortsette den gode tradisjonen med å gi en gave til Kreftenheten ved SI Gjøvik. I år vil Stråleenheten få gaven. Ansvarlig for den nasjonale aksjonen blir informert.

Etter at sakene var behandlet, fikk vi deilig bevertning, før det obligatoriske loddsalget tok til, som vanlig med høy stemning.

Tusen takk til vertskapet i Haug-Lundstein for koselig og konstruktivt møte!

Ref.