Hopp til hovedinnhold

Sentralstyret og fylkesstyrene i Norges Bygdekvinnnelag samlet til organisasjonskurs på Thorbjørnrud hotel 22.-23. september 2018. Foto: Ingrid Lamark

Bak fra venstre: Marit green Tymczuk og Jorun Henriksen fra sentralstyret. Foran fra venstre: Linda Merete Gusland, Elin Vittersø og Lene Kristin Bråtejordet fra Vestfold Bygdekvinnelag. Foto: Ingrid Lamark

Foto: Ingrid Lamark

Fra venstre: Amal Mohamed og Fathia Kalif Musse fra Somalisk Kvinneforening. Foto: Ingrid Lamark

Jorun Henriksen fra sentralstyret i Norges Bygdekvinnelag og Sosan Agari Mollestad prosjektleder for KvinnerUT. Foto: Ingrid Lamark

fra venstre: Leder i Norges Bygdekvinnelag Ellen Krageberg sammen med Cesilie Aurbakken (nr. seks fra venstre) generalsekretær, representanter fra Norsk Folkehjelp og "bøker" fra menneskebiblioteket. Foto: Ingrid Lamark

Fra venstre: Fereshteh Golparvar fra Kurdish Womens rights, Kubra Ifzal og Zahoor Kiyaani  fra Rabea Kvinneforening, Amal Mohamed fra Somalisk Kvinneforening og Elin Vittersø fra Vestfold Bygdekvinnelag. Foto: Ingrid Lamark

Fra venstre: Fereshteh Golparvar fra Kurdish Womens rights, Kubra Ifzal og Zahoor Kiyaani fra Rabea Kvinneforening, Amal Mahaed fra Somalisk Kvinneforening og Elin Vittersø fra Vestfold Bygdekvinnelag. Foto: Ingrid LamarkFoto: Ingrid Lamark

Foto: Ingrid Lamark

Norges Bygdekvinnelag på skolebenken

En framtidsrettet organisasjon skolerer sine tillitsvalgte, og et verv i bygdekvinnelaget gir læring for livet.

Det var et nydelig høstvær med klar luft og solskinn da rundt 60 representanter fra fylkesstyrene i Norges Bygdekvinnelag, Somalisk Kvinneforening, Kurdish Womens Rights i Norge og Rabea Kvinneforening samlet seg til organisasjonskurs på Thorbjørnrud hotell på Jevnaker forrige helg.   

En organisasjon for fremtiden

Målet med samlingen var å styrke vår kompetanse på hvordan bygge gode organisasjoner og rollen som tillitsvalgt. Skal Norges Bygdekvinnelag framstå som en attraktiv organisasjon i årene fremover, må vi være gode på hvordan synliggjøre våre interesser og verdier og hvordan vi kan drifte og utvikle organisasjon. Et verv i bygdekvinnelaget skal være moro og gi læring for livet.

Etablering av Organisasjonsskolen

Norges Bygdekvinnelag har nylig utviklet kursopplegget «Organisasjonskolen» for å oppnå målet om at alle tillitsvalgte i lokallag, fylkesstyrer og sentralstyre skal gjennomføre organisasjonsopplæring.

På samlingen ble kursopplegget prøvd ut i praksis slik at tillitsvalgte i fylkesstyrene kan motivere og markedsføre dette overfor egne lokallag. Organisasjonskolen er delt inn i ulike temaer med videoforedrag og med påfølgende oppgaver og diskusjonspunkter. 

Inkludering

Norges Bygdekvinnelag ønsker å være en inkluderende organisasjon der alle skal kjenne seg velkomne, uavhengig av bakgrunn. Det var derfor ekstra hyggelig at flere av minoritetsorganisasjonene i Norge som Somalisk Kvinneforening, Rabea Kvinneforening og Kurdish Womens Right i Norge var blant deltakerne. Arbeidet med inkludering må speiles i hele organisasjonen, og en måte å gjøre dette på er å bli kjent og utveksle erfaringer på samlinger som denne.

Fereshteh Golparvar fra Kurdish Womens Rights uttrykker det slik:

Jeg som leder for en kurdisk kvinneorganisasjon og som jobber med innvandrerkvinner tenker at det er fint for oss å bli kjent med norske kvinneorganisasjoner, utveksle erfaringer, lære om norsk organisasjonskultur og hvordan vi kan samarbeide i framtiden.

Det er veldig fint at vi blir kjent med hverandre. Vi jobber med samme sak, og vi har felles verdier. Det er viktig at vi får kunnskap om og erfaring med norske organisasjoner. Dette kan hjelpe oss i å utvikle våre organisasjoner også.  

Dette er veldig nyttig for meg fordi jeg lærer hvordan jeg kan styre en organisasjon, hvordan rekruttere medlemmer, styre økonomien og gjennomføre årsmøter. Jeg har lært mye.

 

Nyttig læring om hvordan drifte organisasjoner

Kubra Ifzal fra Rabea Kvinneforening forteller at det har vært spennnende og lærerikt å delta på organisasjonskurset.

- Dere er flotte og bestemte kvinner. Dere er flinke til å organisere og styre tiden. Jeg har lært om gjennomføring av styremøter og om å sette grenser. Jeg har alltid ønsket å samarbeide med norske organisasjoner og lære om frivillig arbeid. Det er viktig at vi samarbeider og gir hverandre påfyll og at dere også kan lære noe av oss, sier Kubra Ifzal.

Vi kan lære av hverandre

Amal MMohamed fra Somalsk Kvinnersforening syns det var hyggelig å bli invitert.

- Dette er en måte å skape samarbeid med medsøstre som kanskje har vært i gamet litt lenger enn oss. En fin anledning til å bli kjent med andre som brenner for samme type saker som oss, inkludere folk og gi dem muligheter. Vi lærer av hverandre og sammen gjør vi en fabelaktig jobb, sier Amal Mahaed.

- For meg har det viktigste vært å komme sammen med kvinner fra en annen kultur. Det er første gangen jeg sitter sammen med kvinner fra Kurdistan, sier Sølvi Jødal, fylkesleder i Buskerud.

UNESCOs menneskebibliotek

Til samlingen var også Camilla Peace Sundvoll og Lise Mensner fra Norsk Folkehjelp invitert til å fortelle om sitt arbeid og hva de mener kjennetegner en inkluderende organisasjon. Her ga blant annet Marit Hernæs fra Asker og Bærums lokallag av Norsk Folkehjelp glimrende eksempler på hva inkludering kan handle om i praksis.

 Denne seansen ble avsluttet med at deltakerne fikk møte og høre sterke historier fra personer fra Folkehjelpens menneskebibliotek støttet av UNESCO. Dette er et interaktivt bibliotek hvor «bøkene» er mennesker mange kan ha fordommer mot, og som man kan bli bedre kjent med gjennom deres egne fortellinger. For mange av bygdekvinnene var dette en sterk og flott opplevelse.